Tin tức

Bệnh viện phá thai ở Tây Ninh an toàn

Bệnh viện phá thai ở Tây Ninh an toàn

Tây Ninh là một tỉnh tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên hệ thống bệnh viện công và phòng khám y tế tại đây còn nhiều bất cập. Đặc biệt là những hạn chế trong...
Xem